Štítné žlázy - PŘÍZNAKY, přibírání, ZTRÁTA VÁHY

 

Štítná žláza je co do hmotnosti jednou z největších endokrinních žláz u člověka. Je umístěna v krku tak, že je dobře přístupná fyzikálnímu vyšetření a různým zobrazovacím metodám. Produkcí svých hormonů ovlivňuje celou řadu procesů v lidském těle. Štítná žláza řídí růst a metabolismus celého organismu.

Nemoci štítné žlázy jsou nejčastějším problémem hormonální soustavy a tvoří až 80-90% náplně činnosti endokrinologických pracovišť.

Mezi nejčastější onemocnění štítné žlázy patří:

- STRUMA - ZVĚTŠENÍ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

- hypotyreózy - SNÍŽENÁ činnost štítné žlázy

- hypertyreóza - ZVÝŠENÁ ČINNOST ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

- ZÁNĚTY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

- uzly, cysty, NÁDORY

 

STRUMA - ZVĚTŠENÍ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Velikost štítné žlázy je do jisté míry individuální avšak jako struma se označuje štítná žláza, která je viditelná a hmatatelná. K přesnému stanovení objemu štítné žlázy dnes slouží sonografie.

Nejčastější příčinou strumy je situace, kdy organismus trpí nedostatkem hormonů štítné žlázy. Tento nedostatek může být podmíněn nedostatkem substrátu pro tvorbu hormonů štítné žlázy, tj jódu a potravě a venkovním prostředí i dalšími přidanými vlivy t.j. přechodně zvýšenými nároky na tvorbu hormonů, např. v pubertě, těhotenství atd. Intenzitu tvorby, účinku a degradaci hormonů štítné žlázy ovlivňují i ​​různé nemoci, léky apod.

Nejčastější příčinou struma JE NEDOSTATEK JÓDU, KTERÝ VYVOLÁVÁ onemocnění štítné žlázy ASI U JEDNÉ MILIARDY OBYVATEL NAŠÍ PLANETY. (Luboslav Stárka, Václav Zamrazil a kol., Základna klinické endokrinologie 2. rozšířené vydání, 2005, ISBN 80-7345-066-6, str. 82)

V posledních letech se výskyt strumy u obyvatel zvyšuje.

PŘÍZNAKY struma:

Zvětšená štítná žláza je viditelná, hmatatelná, hodnotí se i její citlivost, problémy s hlasivkami - typická je změna hlasu, při pokročilejších stádiích lze pozorovat i bolesti nebo nepříjemné pocity v krku, problémy s polykáním nebo dýcháním.

 

Hypotyreózy - SNÍŽENÁ činnost štítné žlázy

Snížená činnost štítné žlázy je komplex onemocnění, jejichž společným rysem je nedostatek hormonů štítné žlázy v organismu. Onemocnění se vyvíjí obvykle pozvolna a nenápadně, takže nemocný ani jeho okolí nepovažuje za nutné vyhledat lékaře. Onemocnění se v současnosti vyskytuje relativně často a to zejména v některých skupinách obyvaleľstva (ženy středního a vyššího věku).

PŘÍZNAKY hypotyreózy:

Přibývání, celková únava, zácpa, ospalost, malátnost, zimomřivost, stěhovavé necharakteristické bolesti ve svalech a kloubech, suchá a chladná kůže, celková pomalé v řeči, mimice a pohybech, hrubý a hlubší hlas, zvětšený jazyk, řídké obočí lámavé vlasy, zpomalený puls , nárůst hladiny cholesterolu, sklon k hypoglykémii.

 

Chci vědět víc o organickém jodu

 

Hypertyreózy - ZVÝŠENÁ ČINNOST ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Zvýšená činnost štítné žlázy je syndrom charakterizován zvýšenou sekrecí hormonů a současnou odpovědí tkání na tuto zvýšenou sekreci. Do kategorie zvýšené činnosti štítné žlázy zařazujeme viecero nemocí. Příčiny těchto chorob jsou odlišné, přičemž klinický obraz má některé složky společné, jiné jsou charakteristické pro jednotlivé nemoci. Společné projevy hypertyreózy jsou zastoupeny u nemocných různé podle závažnosti jejich onemocnění a podle věku. Zvýšená činnost štítné žlázy je často spojena s autoimunitními onemocněními dalších endokrinních žláz. Rovněž je zřejmý vztah k infekcím způsobených Helicobacter.

PŘÍZNAKY hypertyreózy:

Hmotnostní pokles nebo propad, svalová slabost a chátrání, vzestup srdečního pulsu, arytmie, srdeční selhání, neuropsychiatrické projevy jako je nervozita, třes, neklid, nespavost, změny osobnosti, zvýšený oční lesk, teplá zpocená kůže sálající teplo, jemné padající vlasy, lámavé nehty , pálení a slzení očí, dvojité vidění, porucha či ztráta zraku, elefantiáza, zduření posledních článků prstů a nehtových lůžek, často spojené s nízkou hladinou cholesterolu, tvozba uzlíků na štítné žláze.

 

ZÁNĚTY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Záněty jsou často spojeny s poruchami funkce štítné žlázy a někdy představují závažný diagnostický problém. Mezi příčiny zánětu patří bakteriální nebo virová infekce, ozáření štítné žlázy, mechanické poškození. Někdy může být příčina výsledkem autoimunitního procesu, který někdy postihuje i další orgány a systémy spolu se štítnou žlázou.

Příznaky zánětu:

Struma často citlivá v některých formách silně bolestivá, zvětšené a citlivé uzliny, někdy je i kůže nad štítnou žlázou zarudlá a teplá, teploty, zimnice, vysoké horečky, pocit jako při chřipce (celková únava, bolesti ve svalech),

 

Uzly, cysty, NÁDORY

Uzel na štítné žláze můžeme charakterizovat jako pevnou nebo tekutinou vyplněnou bulku tkáně. Většinou tyto uzly nepředstavují výraznější problém, ale 5 procent hmatatelných uzlů může představovat zhoubný nádor. Na druhé straně je vznik uzlů často spojený s nesprávnou funkcí štítné žlázy, popřípadě může představovat jakousi předzvěst onemocnění. Uzly větších velikostí se dají na krku rozeznat jako mírný otok, případně mohou způsobit problémy při dýchání či polykání.

Hlavní příčinou vzniku uzlů JE OPĚT NEDOSTATEK JÓDU V ORGANISMU.

 

Koupit organický jod