JODA ORGANIKA® - SLOVENSKÝ OBJEV SVĚTOVÝCH ROZMĚRŮ.

Proč je Joda ORGANIKA® tak účinná a její užívání bezpečné při navrácen zdravé hormonální rovnováhy, normalizaci činnosti štítné žlázy či podpoře plodnosti?

Právě slovenský objev makromolekuly organické formy jódu nabízí světu nový pohled na to jak předcházet hormonálním poruchám či účinně napomáhat, v případě poškozeného a nemocného organismu, k navrácení jeho normálního zdravého fyziologického stavu.

NENÍ JÓD JAK JÓD A PROTO AJ PŘI VÝBĚRU jodové PRODUKTŮ vybírejme moudře!

Doplněk stravy Joda ORGANIKA® je charakterizován jako makromolekulární-organicko-jódový komplex s rozsáhlou strukturou a dlouhými uhlovodíkovými řetězci, do kterých je jód včleněn kovalentní vazbou na uhlík s volnými vazbami.

Organická forma jódu - aktivní forma jódu, kde atom jódu mě elektrický náboj a schopnost vazby s podobně nabitými látkami, to znamená, že není neutrální a tím pádem je aktivní.

Porovnáním s jinými produkty, nová organická forma jódu ve výživových doplňcích rady Joda ORGANIKA®, neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky, organismus tuto formu přirozeně zná, ví ji lépe uplatnit a případný nadbytek vyloučit. Tímto se nová organická forma jódu ve výživových doplňcích rady Joda ORGANIKA® zařadila mezi jedinečné objevy účinné při prevenci a navrácen příznivého zdravotního stavu při onemocněních způsobených narušením hladiny jódu v organismu.

 

Chci vědět víc o organickém jodu

 

Velkou předností nové organické formy jódu ve výživových doplňcích rady Joda ORGANIKA® oproti dosud používaným je to, že struktura makromolekulárních-organického komplexu je organismem velmi dobře přijímána a vstřebávána, tak jak je to u jiných produktů organického původu, ať už jde o bílkoviny, sacharidy , lipidy a jiné.

Účinnost a neškodnost výživových doplňcích rady Joda ORGANIKA® byla potvrzena iv klinické studií, v níž byly zaznamenány výhradně pozitivní výsledky, včetně dobré snášenlivosti a tolerance, bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Ve všech sledovaných případech došlo k výraznému zlepšení zdravotního stavu.

Indikace: zlepšení zdravotního stavu při poruchách hormonální činnosti, centrálně-nervového nebo kardiovaskulárního systému. Při sledování biochemických ukazatelů byla zaznamenána normalizace hodnota glukózy, cholesterolu, hormonů štítné žlázy, hormonálních poruch žen způsobených narušením menstruačního cyklu.

Naše zkušenosti potvrzují tyto údaje, neboť organismus dlouhodobě tuto dávku toleruje bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Vycházeje z prezentovaného jsme toho názoru, že nová organická forma jódu ve výživových doplňcích rady Joda ORGANIKA®, svým složením, strukturou, účinkem se ukázala vhodným širokospektrálním prostředkem při normalizaci hladiny jódu v organismu a svými parametry jednoznačně převyšuje často neúčinné přípravky, které se na našem trhu objevují.

 

Koupit organický jod