Klinická studie JODA ORGANIKA Ⓡ

VÝSLEDEK klíčové klinické STUDIE

Vlivem organicky vázaného jódu v dýňovém oleji na parametry vnitřního prostředí u pacientů s hypercholesterolémií (tj se zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi) se zabývala i pilotní klinická studie Prof. MUDr. Štěpána Hrušovského, CSc., Dr.SVS. (hepatolog a internista FNsP Bratislava) a MUDr. Kateřiny Černé (diabetologické, FNsP Bratislava).

Jejím cílem bylo posoudit vliv užívání přípravku Joda ORGANIKA Ⓡ na vybrané parametry vnitřního prostředí u pacientů s hypercholesterolemií. Vycházeli přitom z premisy:

1. při výživových doplňcích se na propagaci často používají vyjádření uživatelů, které nejsou podloženy studiemi

2. při organicky vázaného jódu se propagují polyvalentní účinky na organismus

3. jde o první studii s přípravkem Joda ORGANIKA Ⓡ .

Pacienti užívali výživový doplněk Joda ORGANIKA Ⓡ během 8 týdnů v dávkách 10 ml denně (150 mikrogramů organicky vázaného jódu). Vyšetření krevních parametrů probíhalo:

před zahájením užívání (v následujícím grafu označené jako V1) 
po 2 týdnech užívání (v grafu jako V2) 
po 8 týdnech užívání (v grafu jako V3) - snižuje se hladina cholesterolu 
po 4 týdnech od skončení užívání (v grafu jako V4) - hladina cholesterolu se opět zvyšuje

Graf zobrazuje křivku hodnot cholesterolu a triglyceridů (TAG) u testovaných pacientů během jednotlivých týdnů užívání JODY Organika Ⓡ

VÝSLEDEK STUDIE

1. V pilotní studii s pacienty se po 8 týdnech užívání zjistil při jednotlivých srovnáních významný pokles koncentrace celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu, VLDL-cholesterolu. ( "Špatný cholesterol")

2. Při použítí obecného lineárního modelu pro opakované měření bylo zjištěno významné zvýšení koncentrace HDL-cholesterolu v krevním séru. ( "Dobrý cholesterol")

3. Krátkodobé 8-týdenní užívání přípravku Joda Organika * v doporučené denní dávce 10 ml nezhoršilo parametry tukového metabolismu u žádného z pacientů s hypercholesterolémií, ani nezpůsobilo hypertyreózu či hypotyreózu ani poruchu metabolismu cukrů.

(Zdroj: Hrušovský, Š., Černá, K .: Vplyvorganickyviazanéhojóduv tekvicovomolejinaparametre vnútornéhoprostrediau pacientovshypercholesterolémiou- pilotnáštúdia)

Člověk přijímá 15% celkového cholesterolu potravou, zbylých 85% se tvoří přímo v těle. Často se však stává, že se v něm cholesterol nesprávně zpracuje, důsledkem čehož je následně jeho vysoká hladina v krvi -hypercholesterolémie. Když hladina cholesterolu v krvi přesáhne určité množství, mohou v těle nastat škodlivé a velmi závažné změny.

Cholesterol a triacylglyceroly (TAG) patří v lidském organismu mezi nejdůležitější lipidy. Existují dva typy cholesterolu - jeden typ je produkován lidským tělem, druhý se nachází v potravinách živočišného původu (například tuky, maso, mléko, vajíčka). Ani cholesterol ani TAG nedokážou volně cirkulovat v krvi, musí být navázány na přenašeče, kterými jsou lipoproteiny (tukové bílkoviny). Lipoproteiny se odborně nazývají LDL a HDL.

LDL je zkratka pro anglický výraz "low density lipoprotein" (lipoprotein s nízkou hustotou). LDL částice mají za úkol transportovat cholesterol a TAG do tkání a takto je zásobovat. Nadměrné hladiny těchto částic v krvi způsobují ukládání cholesterolu v cévních stěnách, což často vede k rozvoji aterosklerózy. Proto se cholesterol přenášen LDL částicemi nazývá také špatným cholesterolem. Jeho hladina v krvi by měla být co nejnižší.

HDL je zkratka pro anglický název "high density lipoprotein" (lipoprotein s vysokou hustotou). HDL částice plní opačnou funkci jako LDL. Transportují nadbytečný cholesterol z tkání do jater, kde se vylučuje do žluči a přeměňuje na žlučové kyseliny potřebné při trávení tuků. Proto se cholesterol přenášen HDL částicemi nazývá dobrý cholesterol. Čím je jeho hladina vyšší, tím lépe pro náš organismus.

Za zvýšený se pokládá cholesterol nad 5,0 mmol / l (LDL + HDL cholesterol). Samotná hladina cholesterolu není až tak rozhodující, důležitý je takzvaný tukový profil, tj zastoupení jednotlivých podtypů cholesterolů (poměr LDL a HDL). TAG by neměly přesahovat 2,0 mmol / l.

Jaká je tedy normální hladina cholesterolu?

Celkový cholesterol do 5,0 mmol / l 
LDL (špatný cholesterol) maximálně do 3,0 mmol / l 
HDL (dobrý cholesterol) nejméně 1 mmol / lu mužů a 1,2 mmol / lu žen 
triacylglyceridů (TAG) do 1,7 mmol / l 
Jaké jsou zdravotní rizika při zvýšeném cholesterolu?

Při zvýšeném obsahu LDL cholesterolu dochází k jeho pronikání do stěn cév a ukládání. Ve stěně cévy se začínají vytvářet pláty, do kterých se může ukládat vápník, a takto se céva postupně zužuje. Vzniká kornatění stěn tepen (odborně ateroskleróza). V zúžené cévě krev proudí pomaleji, a srdce je tak při zásobování těla živinami a kyslíkem nuceny pracovat se zvýšeným výkonem. Hrozí riziko vysokého krevního tlaku. Rovněž se snižuje přívod krve do životně důležitých orgánů, jakými jsou mozek a srdce, což může způsobit závažné onemocnění, například ischemickou chorobu srdeční. Některé tkáně nejsou dostatečně prokrvené v důsledku ucpání cév a vlásečnic. Může dojít ik prasknutí cévní stěny, čímž se v cévě vytvoří krevní sraženina, která částečně nebo úplně zabrání proudění krve.

Z chemického hlediska jsou triacylglyceroly estery mastných kyselin s glycerolem. Označují se také jako neutrální tuky. Spolu s cholesterolem jsou přijímány potravou. Část triglyceridů promění tělo na okamžitou energii. Avšak při nízkém výdeji energie se v organismu ukládají v tukových tkáních jako rezervoár energie. V případě potřeby se uvolňují z tukových buněk a slouží jako energetický zdroj. Pokud člověk nesportuje nebo nevydává dostatečnou energii, TAG se nespotřebovávají a zůstávají uloženy. Většina se nachází v tukových vrstvách pod kůží a kolem životně důležitých orgánů, které jsou tímto způsobem chráněny. Zvýšené hladiny triglyceridů také zvyšují riziko srdečně-cévních onemocnění (srdeční infarkt, mozková mrtvice a i.).

* Původní název produktu, v době kdy byla provedena studie byl OLEJOVITA