PŘÍBĚH JODY Organika

Kdesi jsem jednou slyšela, že za významnými objevy, které změnily svět, se skrývá nelehký příběh jejich vynálezce. I za tím mým stojí příběh. Příběh, který jsem prožila na vlastní kůži a který mě přivedl na cestu dlouhého hledání. Během této cesty se mi podařilo najít něco, co změnilo můj život. To, co jsem našla, pomohlo a stále pomáhá nejen mně, ale i mnohým dalším.

Vždy jsem byla veselá, energická a plná života. Tančila jsem, smála se, snila. Své sny jsem vždy toužila uskutečnit, a to co nejdříve, jak bylo možné. Péče o rodinu, budování kariéry, zábava, cestovanie..To všechno jsem dokázala skloubit aniž mě cokoli vyčerpávalo. Nikdy jsem nepomyslela na to, že může přijít den, kdy nebudu schopná vstát z postele. Nevěděla jsem si představit, že jednoho dne mi únava nedovolí vykonávat to, co miluji. Dennodenně jsem se setkávala s příběhy lidí, kterým zdraví nedovolovalo žít tak, jak touží. Těchto lidí mi bylo velmi líto, přemýšlela jsem nadto, jak jim pomoci, ale na druhé straně jsem si nepřipustila, že by se něco podobného mohlo týkat i mě.

Dnes vím, že bych jim v té době věděla pomoci jen těžko. Člověk nepochopí trápení jiného, ​​dokud si nevyzkouší chodit v jeho botách. Věřím, že proto, abych jiným mohla skutečně pomoci, musela jsem sama projít něčím, co mě přimělo pomoci sobě, a díky tomu i ostatním. Pocit nekonečné únavy, extrémní úbytek na váze, vypadávala vlasov..Len některé z mnoha příznaků, které mi naznačovaly, že něco s mým tělem není v pořádku. Nejen neschopnost dělat to, co mě baví a naplňuje, ale také potíže při každodenních povinnostech mě přinutily vyhledat lékaře. Ten mi diagnostikoval autoimunitní onemocnění štítné žlázy. Prognózy nebyly velmi růžové - do konce života budu odkázána na léky a pasovat se budu muset se zdravotními obtížemi, které toto onemocnění způsobuje. S tím jsem se však nedokázala smířit.

Celý život jsem se snažila hledat možnosti tam, kde se zdálo, že není žádného východiska. Nevzdala jsem se. Modlila jsem se, aby i tato nemoc, která se zdála být začarovaným kruhem, ze kterého není cesty ven, měla svou skrytou "únikovou cestu". Diagnostikování onemocnění pro mě neznamenalo konečný rozsudek, ba právě naopak. Byl to ten správný hnací motor, který mě přivedl k hledání možností, kterými bych mohla pomoci nejen sobě, ale i všem v podobné situaci. Zjistila jsem, že člověk dokáže nabýt vědomosti a umět se orientovat iv oblasti, které se nikdy předtím nevěnoval, pokud je vystaven konkrétnímu problému, který se ho bytostně dotýká.

Tak jsem se začala více zajímat o své tělo, orgány a jejich funkce. Získávala jsem informace o všem, co se týká štítné žlázy, o její funkcích a životně důležitých procesech, které jsou spojeny s tímto maličkým, ale o to důležitějším orgánem. Byly to hodiny studia odborné literatury v tištěné i virtuální formě, rozhovory s lékaři i lékárníky, kteří byli ochotni diskutovat o různých možnostech léčby onemocnění štítné žlázy. Výsledkem bylo, tehdy již známé poznání, že je to právě jód, který ovlivňuje správnou funkci štítné žlázy. Svůj zájem jsem následně soustředila právě na organickou formu jódu, které se v běžné stravě nachází jen pramálo množství. Reálně se vyskytuje pouze v mořských rybách, ve kterých organismu se však pro znečištění moří a oceánů často nacházejí i zdraví ohrožující prvky jako těžké kovy, zejména olovo či rtuť. Věřila jsem však, že i v tomto případě musí existovat nějaké řešení. Shrnula jsem všechny získané poznatky a rozhodla se udělat další krok, a to pokusit se najít způsob, jak vyrobit organickou formu jódu. Následovalo další studium, především chemie, abych pochopila princip, na jehož základě fungují chemické procesy a přeměny. To se mi sice podařilo, ale teoretická rovina nestačila. Oslovila jsem několik dalších farmaceuty a farmakologů a požádala je o pomoc. Představila jsem jim všechny své dosavadní poznatky a vyslovila i možné řešení. Podařilo se mi tak oslovit skupinu vědců, kteří se zavázali výzkum možností vytvoření organické formy jódu.