PŘÍBĚH JODY ORGANIKA

PŘÍBĚH JODY ORGANIKA

Kdesi jsem jednou slyšela, že za významnými objevy, které změnily svět, se skrývá nelehký příběh jejich vynálezce. I za tím mým stojí příběh. Příběh, který jsem prožila na vlastní kůži a který mě přivedl na cestu dlouhého hledání. Během této cesty se mi podařilo najít něco, co změnilo můj život. To, co jsem našla, pomohlo a stále pomáhá nejen mně, ale i mnohým dalším.

Vždy jsem byla veselá, energická a plná života. Tančila jsem, smála se, snila. Své sny jsem vždy toužila uskutečnit, a to co nejdříve, jak bylo možné. Péče o rodinu, budování kariéry, zábava, cestovanie..To všechno jsem dokázala skloubit aniž mě cokoli vyčerpávalo. Nikdy jsem nepomyslela na to, že může přijít den, kdy nebudu schopná vstát z postele. Nevěděla jsem si představit, že jednoho dne mi únava nedovolí vykonávat to, co miluji. Dennodenně jsem se setkávala s příběhy lidí, kterým zdraví nedovolovalo žít tak, jak touží. Těchto lidí mi bylo velmi líto, přemýšlela jsem nadto, jak jim pomoci, ale na druhé straně jsem si nepřipustila, že by se něco podobného mohlo týkat i mě.

Dnes vím, že bych jim v té době věděla pomoci jen těžko. Člověk nepochopí trápení jiného, ​​dokud si nevyzkouší chodit v jeho botách. Věřím, že proto, abych jiným mohla skutečně pomoci, musela jsem sama projít něčím, co mě přimělo pomoci sobě, a díky tomu i ostatním. Pocit nekonečné únavy, extrémní úbytek na váze, vypadávala vlasov..Len některé z mnoha příznaků, které mi naznačovaly, že něco s mým tělem není v pořádku. Nejen neschopnost dělat to, co mě baví a naplňuje, ale také potíže při každodenních povinnostech mě přinutily vyhledat lékaře. Ten mi diagnostikoval autoimunitní onemocnění štítné žlázy. Prognózy nebyly velmi růžové - do konce života budu odkázána na léky a pasovat se budu muset se zdravotními obtížemi, které toto onemocnění způsobuje. S tím jsem se však nedokázala smířit.

Celý život jsem se snažila hledat možnosti tam, kde se zdálo, že není žádného východiska. Nevzdala jsem se. Modlila jsem se, aby i tato nemoc, která se zdála být začarovaným kruhem, ze kterého není cesty ven, měla svou skrytou "únikovou cestu". Diagnostikování onemocnění pro mě neznamenalo konečný rozsudek, ba právě naopak. Byl to ten správný hnací motor, který mě přivedl k hledání možností, kterými bych mohla pomoci nejen sobě, ale i všem v podobné situaci. Zjistila jsem, že člověk dokáže nabýt vědomosti a umět se orientovat iv oblasti, které se nikdy předtím nevěnoval, pokud je vystaven konkrétnímu problému, který se ho bytostně dotýká.

Tak jsem se začala více zajímat o své tělo, orgány a jejich funkce. Získávala jsem informace o všem, co se týká štítné žlázy, o její funkcích a životně důležitých procesech, které jsou spojeny s tímto maličkým, ale o to důležitějším orgánem. Byly to hodiny studia odborné literatury v tištěné i virtuální formě, rozhovory s lékaři i lékárníky, kteří byli ochotni diskutovat o různých možnostech léčby onemocnění štítné žlázy. Výsledkem bylo, tehdy již známé poznání, že je to právě jód, který ovlivňuje správnou funkci štítné žlázy. Svůj zájem jsem následně soustředila právě na organickou formu jódu, které se v běžné stravě nachází jen pramálo množství. Reálně se vyskytuje pouze v mořských rybách, ve kterých organismu se však pro znečištění moří a oceánů často nacházejí i zdraví ohrožující prvky jako těžké kovy, zejména olovo či rtuť. Věřila jsem však, že i v tomto případě musí existovat nějaké řešení. Shrnula jsem všechny získané poznatky a rozhodla se udělat další krok, a to pokusit se najít způsob, jak vyrobit organickou formu jódu. Následovalo další studium, především chemie, abych pochopila princip, na jehož základě fungují chemické procesy a přeměny. To se mi sice podařilo, ale teoretická rovina nestačila. Oslovila jsem několik dalších farmaceuty a farmakologů a požádala je o pomoc. Představila jsem jim všechny své dosavadní poznatky a vyslovila i možné řešení. Podařilo se mi tak oslovit skupinu vědců, kteří se zavázali výzkum možností vytvoření organické formy jódu.

Výsledkem byla organická forma jódu v dýňovém oleji. Následovaly zkoušky, testování, studie. Vedle nich však svou roli sehrálo i moje užívání vytvořeného produktu. Výsledky u lékaře se stále zlepšovaly, co změnilo můj dosavadní život. Organickou formu jódu v dýňovém oleji jsem nabídla dalším, kteří trpěli nemocemi štítné žlázy. Tím největším zadostiučiněním byla zpětná vazba těchto lidí. Zaznamenali totiž změnu, která se projevovala postupným zlepšováním výsledků, podobně jako v mém případě. Před oficiálním uvedením produktu na trh byly absolvované různé testy a zkoušky, především pilotní studie pod vedením P.T. Prof. MUDr. Štěpána Hrušovského CSc., Dr.SVS, která byla zaměřena na zkoumání vlivu organické formy jódu na pacienty s hypercholesterolemií. Organická forma jódu v dýňovém oleji uspěla iv tomto případě, o čemž svědčí výsledky studie, které si můžete přečíst TU.

Produkt se po uvedení na trh začal šířit mezi lidi a dnes o jeho prospěšných účincích svědčí tisíce spokojených uživatelů. I za tímto objevem stojí příběh. Ten, který jsem sama přežila, díky čemuž jsem mohla pomoci sobě, ale i ostatním. V dnešním světě jsou lidé obklopování nespočtem produktů nabízejících pomoc jak ve zdraví, tak iv dalších oblastech života. Jsem zato velmi vděčná a těším se každému novému objevu, který může člověku pomoci v tom nejdůležitějším - ve zdraví. Pomáhat usiluji i já, a to nejen výrobou organické formy jódu v dýňovém oleji, ale také dalším výzkumem a vývojem.

Díky onemocnění, kterému jsem čelila, se mi zároveň podařilo zjistit, že mě vlastně ta chemie baví ... A to zejména tehdy, pokud může sloužit k užitku lidem. Rozhodla jsem se nezůstávat jen při mém prvním produktu, ale díky výzkumu dalších možností ho postupně obohacuje o "sourozenců". Jedním z nich je organická forma jódu ve lněném oleji, či kapsle s organickou formou jódu pro snazší užívání a skladnost. V rámci výzkumu možností účinků a využití organické formy jódu jsem také vyvinula 3 druhy veterinárních mastí, které obsahují tuto významnou složku. Kromě lidí tak účinky organické formy jódu pocítili na vlastní kůži, nebo, lépe řečeno srsti, i zvířátka. Věřím, že v hledání dalších možností, výzkumu a rozšiřování produktů s organickou formou jódu budu moci pokračovat i nadále. Nedovolím si tvrdit, že moje objevy mohou změnit svět. Jedno však vím jistě - změnili ten můj a věřím, že v tom nejlepším směru i svět všech, kterým pomohl.

Ivanna candova