JEDINEČNOST

JEDINEČNOST

Produkty Joda ORGANIKA® jsou ryze SLOVENSKÉ!

... a to nejen proto, že se jejich finalizace uskutečňuje na Slovensku, ale zejména proto, že jedinečná forma organického jódu, jeho navázání s dýňovým či lněným olejem, výroba, balení, ale i samotný lidský faktor a zdroje jsou slovenské.

Produkty Joda ORGANIKA® obsahují organické, a tedy čistou, účinnou a bezpečnou formu jódu!

Věděli jste, že dokonce i mořské řasy obsahují anorganické formu jodu, přesto, že se jedná o složku přírody.

V živé přírodě se ve větším množství organická forma jódu nachází výlučně v organismech mořských ryb. Díky této skutečnosti trpí obyvatelé přímořských oblastí menším deficitem jódu, jako v případě vnitrozemských oblastí. Bohužel je třeba zmínit i to, že navzdory této skutečnosti je deficit jódu problémem celé lidské populace. Kvůli znečištění přírodních zdrojů, nevyjímaje pitnou a mořskou vodu, je znečištěn i život v nich.

Mořské ryby sice jako jediné obsahují organickou formu jódu, zároveň jsou však kontaminovány olovem, rtutí, arsenem a dalšími toxickými látkami, které následně člověk ve formě potravy přijímá do svého organismu.

Ve výživovém doplňku Joda ORGANIKA®, se díky několikaletému zkoumání a vývoji za pomoci týmu vědců, farmakologů, farmaceutů a dalších odborníků, nachází organická forma jódu v čisté, a pro lidský organismus neškodné, účinné a bezpečné formě.